Kunstwerken

De Nieuwe Marke

De Nieuwe Marke
Jeroen van Westen, Joost van Hezewijk, Niels Hofstra, Hylke Floris, Peter Ruyter, Pleun Vos, Jan Winsemius, De Nieuwe Marke (2004)
, De Nieuwe Marke (2004)
De Nieuwe Marke
Jeroen van Westen, Joost van Hezewijk, Niels Hofstra, Hylke Floris, Peter Ruyter, Pleun Vos, Jan Winsemius, De Nieuwe Marke (2004)
, De Nieuwe Marke (2004)
Een team van kunstenaars, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten – Jeroen van Westen, Peter de Ruyter, Hylke Floris en Jan Winsemius – heeft zich op initiatief van de Dienst Landelijk Gebied Overijssel en SKOR gebogen over de landinrichting in het stroomgebied van de Regge (Overijssel). Het team stelde voor om een organisatie van belanghebbenden op te richten die zich intensief met de planvorming en uitvoering mag bemoeien. Het uiteindelijke landschapsplan moet de ‘leesbaarheid’ van het landschap versterken. Resultaat van het onderzoek van het team was de oprichting van ‘De Nieuwe Marke’, een organisatie voor planologie van onderaf (incentive zoning) en een radicalisering van het landschapsontwerp door toevoegingen van architectonische, sculpturale en symbolische elementen.
Bemiddelaarsrol
Stichting Kunst en Cultuur Overijssel