Kunstwerken

De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams

De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams
Jennifer Tee en Jonas Ohlsson, De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams (2007)
, De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams (2007)
De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams
Jennifer Tee en Jonas Ohlsson, De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams (2007)
, De Niet-Zichtbare Wereld, Built on Dreams (2007)
In opdracht van het Kennemer Gasthuis in Haarlem en de Geestesgronden, een instelling voor psychiatrische gezondheidszorg, maakten Jennifer Tee en Jonas Ohlsson een wintertuin die de doorgang naar de entree van Gebouw Zuiderpoort vormt maar ook als verblijfsplek dient.
Tee en Ohlsson transformeerden de ruimte tot een kunstwerk dat functioneert als een ‘rite de passage’. Riten de passage, of overgangsriten, zijn de rituelen die worden gehouden om de overgang naar verschillende levensfasen, zoals geboorte, trouwen of overlijden, te markeren. De ruimte die de kunstenaars ontwierpen stelt op symbolische wijze de overgang van de ene staat van zijn naar de andere voor. Prominent in de ruimte staat een grote tafel in de vorm van een Rorschach-vlek (een inktvlek die door de psycholoog Herman Rorschach werd gebruikt om te laten zien dat mensen gevoelens en interpretaties projecteren op vormen). De tafel dient als ontmoetingsplek en wordt gebruikt om creatieve therapie te geven. Aan beide zijden van de entree staan swirl-vaandels die gaan draaien als er iemand tussendoor loopt. De vaandels symboliseren een doorgang, het begin of het eind van een transitie. Los verspreid in de tuin staan verder twee porseleinen lantaarnpalen, die Ohlsson en Tee in China maakten. Op de lantaarns staan tekeningen en teksten die zijn geïnspireerd op overgangsriten. Een lange bank waarop men kan uitrusten en acht oude olijfbomen completeren het geheel. De grove, onbewerkte houten bakken waarin de olijfbomen staan, symboliseren een bos waarin gedwaald maar ook verdwaald kan worden.
Bemiddelaarsrol
SKOR