Kunstwerken

De Man die Vuur Geeft

De Man die Vuur Geeft
Jan Fabre, De Man die Vuur Geeft (2004)
, De Man die Vuur Geeft (2004)
De Man die Vuur Geeft
Jan Fabre, De Man die Vuur Geeft (2004)
, De Man die Vuur Geeft (2004)
‘De Man die Vuur Geeft’ is een beeld van Jan Fabre voor de nieuwbouwwijk Rokkeveen in Zoetermeer. Op een heuvel in de wijk bracht Fabre een steile hardstenen trap aan, die naar een plateau leidt. Hierop staat het beeld van een man die een vlammetje in zijn rechterhand houdt, beschermd door de linker die de revers van de jas optrekt. Het beeld staat naast zijn sokkel. Op de sokkel is een gedicht te lezen dat naar het beeld verwijst, ondertekend door de ‘Keizer van het Verlies’ (Fabre zelf):

Ik brand heviger dan mag en voorzien
Ik brand en niet alleen voor mezelf
Maar ook om anderen vuur en licht te geven
Op diezelfde manier
Heb ik vuur en licht van anderen gekregen

Het beeld biedt de voorbijganger met een eenvoudig en intiem gebaar een vuurtje aan. Maar het gedicht geeft aan dat het om meer gaat dan een alledaags gebaar. Fabre verwijst met dit beeld naar de mythe van Prometheus. Omdat de mens er bij de toebedeling van vaardigheden en gaven er niet bijster goed vanaf was gekomen, stal Prometheus het vuur van de Olympische goden en gaf dat aan de mens door. Hiermee konden zij metaal bewerken en technische vaardigheden ontwikkelen.
Net zo geeft ‘De Man die Vuur Geeft’ het vuur door aan anderen.
Bemiddelaarsrol
SKOR