Kunstwerken

Danser

Danser
Henk Visch, Danser (1991)
, Danser (1991)
De vroegste sculpturen van Henk Visch (1950) dateren uit 1981. Het waren architectonische composities, maar in datzelfde jaar verschenen er van zijn hand ook figuratieve beelden van mensen en dieren. In de jaren tachtig was Visch een van de eerste beeldhouwers in Nederland die zich na een periode van abstractie weer aan de figuratie waagde. Zijn thematiek is meestal ontleend aan de realiteit, aangevuld met zijn eigen associaties die deze realiteit oproept. Over ‘Danser’ zegt hij zelf gedacht te hebben aan een moderne variant van de Atlasfiguur. Ook maakt het beeld de cyclus van het jaar ervaarbaar, want het verplaatst zich via een mechanisme binnen één jaar tijd langs de hele rand van het dak. Bij de stedenbouwkundige inrichting van het terrein rond de kazerne kwam men tot de conclusie dat het plein geen goede locatie was voor een beeld, want het zou het open karakter ervan verstoren. Bovendien is de omringende architectuur zo grootschalig en verschillend dat een kunstwerk erbij in het niet zou vallen. Visch week uit naar het dak, een onverwachte plek voor een beeld, en de onconventionele wijze van plaatsing doet in geen enkel opzicht denken aan traditionele gevelsculpturen. Twee jaar later plaatste Visch een beeld van een kameel met zijn begeleider op de dakrand van de Kunsthal Rotterdam, ook dit beeld heeft, net als ‘Danser’, een enigszins surrealistische uitstraling.
Bemiddelaarsrol
-