Kunstwerken

Dag & Nacht

Dag & Nacht
Hester Oerlemans, Dag & Nacht (2010)
Apeldoorn, wijk Zevenhuizen

Fotografie door: Marike Schuurman

Annelies Dijkman, Dag & Nacht (2010)
Dag & Nacht
Hester Oerlemans, Dag en Nacht (2010)
Apeldoorn, wijk Zevenhuizen

Fotografie door: Marike Schuurman

Annelies Dijkman, Dag & Nacht (2010)
Hester Oerlemans is gevraagd een kunstwerk te maken voor een route door een aantal smalle stegen van een nieuwbouwproject in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. Zij heeft hiervoor gebruik gemaakt van logo's van oude, of niet meer bestaande Apeldoornse bedrijven. De logo's zijn door de kunstenaar bewerkt en in grote lichtbakken geplaatst die aan de gevels hangen. Het kunstwerk als verbinding tussen heden en verleden, maar ook als bakens en straatverlichting.
Bemiddelaarsrol
Het formuleren van de opdrachtomschrijving, selectie van de kunstenaar en de begeleiding tot en met de uitvoering. Na afloop is er een publicatie verschenen, waar ik teksten voor heb geschreven en de redactie gevoerd. Alles in samenspraak met Hester Oerlemans en de opdrachtgever.