Kunstwerken

Crystal Growth

Crystal Growth
Hans van Bentem, Crystal Growth (2013)
Eerste Constantijn Huygensstraat 36, Amsterdam

Fotografie door: Jannes Linders

Met dank aan: Matching Fonds Beeldende Kunst van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Crystal Growth (2013)
Crystal Growth
Hans van Bentem, Crystal Growth (2013)
Eerste Constantijn Huygensstraat 36, Amsterdam

Fotografie door: Jannes Linders

Met dank aan: Matching Fonds Beeldende Kunst van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Crystal Growth (2013)
Het kunstwerk bestaat uit 15 monumentale kristallen die tezamen een grote wervelwind vormen. Ze 'hangen' tussen de takken van 2 constructieve stalen bomen die de glazen gevel stutten. De kristallen zijn in een glas-in-lood techniek gemaakt en tonen overdag een spiegelend schouwspel. 's Avonds veranderen de kristallen van kleur en laat de gevel tot leven komen.
Bemiddelaarsrol
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl heeft allereerst de opdrachtgever weten te interesseren voor een monumentale kunstopdracht. Vervolgens is het concept ontwikkeld voor een monumentaal kunstwerk met een zeer zichtbare presentatie; in de gevel met gebruikmaking van de bouwkundige constructie. Kunstenaarsvoordrachten, meervoudige ontwerpen en begeleiding van de opdracht t/m oplevering zijn gerealiseerd.