Kunstwerken

Confused Receivers

Confused Receivers
Remy Jungerman, Confused Receivers (2001)
, Confused Receivers (2001)
Het is vrijwel onmogelijk om het werk van de kunstenaar Remy Jungerman (1959) te beschouwen zonder zijn Surinaamse afkomst te vermelden, al is het alleen maar omdat Jungerman er zelf de nadruk op legt. Zijn bagage bestaat, zo zegt hij zelf, uit twee dingen: wat hij meenam uit Suriname en wat hij leerde op de Rietveld Academie in Amsterdam. Jungerman betrekt kwesties van afkomst en achtergrond in zijn kunstwerken, maar laat ze er geen zouteloze afspiegeling van zijn.
Op de muur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde bracht hij een raster aan, waar hij het silhouet van een platgereden pad en een aantal schotels aan bevestigde. De platgereden pad, een terugkerende metafoor in zijn werk, staat symbool voor iemand die vrijwillig zijn of haar natuurlijke habitat verlaat. De autobiografische verwijzing is onmiskenbaar, Jungerman kwam vrijwillig vanuit Nederland naar Suriname. De schotels staan voor de communicatiemiddelen die ‘de ontheemde’ inzet om in een nieuwe samenleving een plaats te verwerven.
Bemiddelaarsrol
SKOR