Kunstwerken

Cios Goes

Cios Goes
Andra Küpers, Cios, 2010
ROC Zeeland, Goes

Fotografie door: M2uur bv

M2uur bv, Cios Goes (2010)
Cios Goes
Andra Küpers, Cios, 2010
ROC Zeeland, Goes

Fotografie door: M2uur bv

M2uur bv, Cios Goes (2010)
In samenwerking met concept artist Andra Küpers ontwikkelde M2uur bv de ontwerpen. Küpers koos voor een gelaagdheid in het ontwerp en probeerde daarmee zowel vorm, functie als inhoud optimaal te combineren. Küpers: “Door de grote afmeting van de gevels heb ik gekozen voor grote kleurblokken op de lamel. Hierdoor ontstaat in eerste instantie een kleurrijk, abstract geheel. Pas op afstand en vanuit de juiste hoek, neem je het grotere geheel waar. Op deze manier word je als toeschouwer uitgedaagd en betrokken.” Qua kleurgebruik is rekening gehouden met de omgeving en wordt er eenheid of juist contrast gecreëerd. Beide dragen bij aan de integratie van het CIOS in de omgeving.

Er bestaat geen twijfel over dat het duidelijk is dat het gebouw ‘iets’ met sport van doen heeft. Op de gevels staan pure, explosieve sportmomenten, waarbij de beweging en dynamiek centraal staat. Uitgangspunten waar het CIOS zich mee kan identificeren. Küpers: “Ik heb gekozen voor krachtige afbeeldingen van traditionele sporten die op alle niveaus worden beoefend. Dit is belangrijk voor de herkenbaarheid, want zeg nou zelf: Wie heeft er nou nooit gezwommen, gefietst, hardgelopen of getennist?”
Bemiddelaarsrol
Het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) van het ROC Zeeland heeft een nieuw onderkomen gebouwd in Goes. Het markante, kubistische gebouw is rondom voorzien van verticale lamellen die fungeren als zonwering. Architect Ben Westenburger van Rothuizen van Doorn ‘t Hooft benaderde M2uur bv met de vraag een creatief concept te ontwikkelen voor de circa 330 lamellen. De haaks op de gevel staande lamellen rond de entrée zijn dubbelzijdig voorzien van een ontwerp, zodat in totaal vijf gevelvullende ontwerpen gerealiseerd zijn.