Kunstwerken

Chain Reaction

Chain Reaction
Bonnie Collura, Chain Reaction (1999)
, Chain Reaction (1999)
In de uiterwaarden aan de Vecht bij Laar ligt een beigekleurige sculptuur als een ongebakken hoop deeg die zijn definitieve vorm nog moet vinden. Uit de glanzende massa stulpen klassieke vrouwengezichten, handen, armen, boomwortels en balken. Het lijkt alsof in een barokke wervelstorm allerlei figuren en objecten verstrikt zijn geraakt en met elkaar zijn versmolten. Vanuit een bepaalde hoek gezien vormen de balken samen wieken en doen de ronde vormen aan molenstenen denken. Het beeld weerspiegelt zo de windmolen aan de dijk.
De Amerikaanse beeldhouwer Bonnie Collura (1970) modelleert haar sculpturen als een ware tovenaarsleerling. Ze mengt historische verhalen, mythen en de wereld van Walt Disney met religieuze beelden, kunsthistorische meesterwerken en pop art-objecten. Verleden en heden, feit en fictie, ‘high art’ en ‘low art’ kneedt ze tot verhalende beelden die alleen dan hun geschiedenis prijsgeven als de toeschouwer bereid is ze van alle kanten te bestuderen en te ontcijferen. ‘Chain Reaction’ is ontstaan als een van de vijftien projecten die in 1999/2000 in het kader van Kunstwegen in het grensgebied met Duitsland zijn uitgevoerd. Hoewel het beeld visueel rijmt met de nabijgelegen molen, wou Collura vooral het proces van het malen van koren verbeelden. Meel dient als basisingrediënt om iets nieuws mee te bakken, zoals verhalen en geschiedenissen het basismateriaal zijn voor Colluras sculpturen. In ‘Chain Reaction’ kneedt zij zo lokale geschiedenis, plaatselijke gebeurtenissen, religieuze objecten en nog veel meer aan elkaar tot een kettingreactie.
Bemiddelaarsrol
-