Kunstwerken

Castellum Fectio

Castellum Fectio
Eric Klarenbeek, Maartje Dros, Castellum Fectio, (2015)
Bunnik

Fotografie door: Eric Klarenbeek, Maartje Dros

Projectoraat, Castellum Fectio (2015)
Castellum Fectio
Eric Klarenbeek, Maartje Dros, Castellum Fectio (2015)
Bunnik

Fotografie door: Eric Klarenbeek, Maartje Dros

Projectoraat, Castellum Fectio (2015)
Verbijzondering van de betonnen plint die de omtrek vormt van Romeins Legerkamp Fectio, gelegen naast Fort Vechten. Parklaan Landschapsarchitecten maakte, in samenwerking met Paul de Kort, een ruimtelijk plan: Thesaurus Fectio, dat mede inspeelt op het feit dat het grootste deel van het Romeinse verleden nog in de grond verborgen is.
Het ontwerp van Klarenbeek en Dros brengt de belangrijkste momenten uit de (opgravings)geschiedenis van Fectio in kaart en toont hoe de archeologie zich heeft geprofessionaliseerd in het documenteren en determineren van vondsten. Door op 5 locaties aandacht te schenken aan verschillende opgravingen en veldkarteringen door archeologen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kennis is vergaard over de verschillende bouwfases van het Castellum en over het dagelijks leven van de Romeinse soldaten en de burgerbevolking.
De kennis van het Romeinse verleden van Vechten is sinds de 16de eeuw sterk toegenomen en is ook vandaag de dag nog aan veranderingen onderhevig. Nieuwe opgravingen en onderzoek brengen nieuwe feiten aan het licht, en al langer bekende feiten worden opnieuw geïnterpreteerd op grond van nieuwe gezichtspunten.
Bemiddelaarsrol
Selectie kunstenaars, begeleiden van opdrachtgever en kunstenaars van concept tot en met de uitvoering.