Kunstwerken

Case Study Krabbeplas

Case Study Krabbeplas
Bureau MA.AN, Martine Herman, Bureau Venhuizen, Case Study Krabbeplas (2005)
, Case Study Krabbeplas (2005)
Case Study Krabbeplas

, Case Study Krabbeplas (2005)
De Krabbeplas, deel van een uitgestrekt recreatielandschap in Zuid-Holland, is destijds ontworpen om rust en ruimte te bieden. Tegenwoordig wil men meer vermaakt worden. Met het kunstproject Krabbeplas werd gezocht naar nieuwe gebruiksvormen van het gebied door de ontwikkeling van verschillende pilots die op elkaar reageerden.
Buro MA.AN en Martine Herman werden als eerste gevraagd invulling te geven aan een culturele regie ten aanzien van de Krabbeplas en samenwerking met het publiek te zoeken. Hun voorstel ‘De Grote Beheershow’ (2005) laat een andere blik op het terrein zien. In het voorstel, uitgevoerd in samenwerking met Florentijn Hofman en Wessel Holleman, wordt belangrijke kennis over het reguliere beheer rondom de Krabbeplas getransformeerd tot een culturele activiteit. De opdracht voor de volgende pilot van Bureau Venhuizen (2006) was om te concentreren op gebruik van het gebied door nieuwe doelgroepen. Hoe kunnen de onbebouwde kavels in het gebied opnieuw betekenis krijgen door ze tijdelijk ter beschikking te stellen aan (Vlaardingse) instellingen en/of bewoners? Bureau Venhuizen redeneerde dat wat voor beheer geldt, ook voor gebruik kan gelden. Voor ‘De Grote Gebruikshow’ had het bureau het plan om de Neufert – een standaardwerk voor architecten en ontwerpers – voor nieuwe recreatie te ontwikkelen. De Neufert voor Nieuwe Recreatie moest op haar beurt een belangrijke rol in de overgang naar de derde pilot gaan spelen: ‘De Grote Ontwerpshow’.
Bemiddelaarsrol
SKOR