Kunstwerken

Boerenverstand

Boerenverstand
Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Boerenverstand (2007-2008)
Vechtstreek

Fotografie door: Wout Hoogendijk

Projectoraat, Boerenverstand (2010)
Boerenverstand
Krijn Christiaansen, Cathelijne Montens, Boerenverstand, poster (2007)
Vechtstreek

Fotografie door: Wout Hoogendijk

Projectoraat, Boerenverstand (2010)
Ontwikkeling van een nieuw, streekeigen landhek voor De Vechtstreek, samengesteld met hout dat op boerenerven voorhanden was; hout met een verhaal.
Bemiddelaarsrol
Adviseur, bemiddelaar, intermediair tussen kunstenaars en opdrachtgever, producent publicatie.