Kunstwerken

Balance

Balance
Andreas Hetfeld, Balance, (2016)
Arnhems Buiten KUNSTwerkt, Balance (2016)
Balance
Andreas Hetfeld, Balance (2016)
KUNSTwerkt, Balance (2016)
TenneT wil dat de core-business van het bedrijf zichtbaar en beleefbaar wordt voor elke bezoeker van de Arnhemse vestiging. KUNSTwerkt vertaalde dit in een kunstopdracht bij de entree, die aan Andreas Hetfeld werd voorgelegd. Hij ziet parallellen tussen de voedselvoorziening in energiebanen en vertakkingen van een boom en de kabels en verbindingen waarmee TenneT huishoudens van energie voorziet. Dat vormt de basis voor een ontwerp dat in maart 2016 is gerealiseerd.
Bemiddelaarsrol
KUNSTwerkt bracht TenneT op het idee dit communicatievraagstuk om te vormen tot een kunstopdracht adviseerde om hiervoor kunstenaar Andreas Hetfeld in te schakelen.