Kunstwerken

Baken aan het water

Baken aan het water
REFUNC, Baken aan het water (2012)
Bato's Erf

Fotografie door: Terry van Gurp

vGtO, Baken aan het water (2012)
Voor het realiseren van een artistiek inhoudelijk en beeldend sterk 'Baken aan het water’ op het braakliggend terrein van een voormalige steenfabriek, Bato’s Erf, werd gezocht naar een kunstenaar/architect/groep. Voor het opbouwen van kennis over het projectgebied moest de kunstenaar meedraaien in het breed samengesteld projectteam, dat belast was met de herinrichting van Bato’s Erf.
‘Bakens aan het water’ moet een lint van kunstwerken op gaan leveren in het rivierengebied in Gelderland. Het baken op Bato’s Erf is het eerste wat gerealiseerd is.
Bemiddelaarsrol
Zowel het tijdsbestek als het budget lieten een uitgebreide selectieronde en schetsvoorstellen niet toe. Mij werd gevraagd met een alternatieve methode te komen om het strakke ultimatum van een paar weken te halen; de uitvraag op stellen, een snelle en toch degelijke procedure bedenken en uiteindelijk met de juiste kunstenaar aan te komen die kon meedraaien in het team wat zich bezig hield met de herontwikkeling van Bato’s Erf en ook nog eens een geweldig baken zou kunnen realiseren. Bij de verdere uitvoering niet betrokken geweest.