Kunstwerken

De Stèle

De Stèle
Ulrich Rückriem, De Stèle (1992)
, De Stèle (1992)
De Stèle
Ulrich Rückriem, De Stèle (1992)
, De Stèle (1992)
In het gebied ten zuiden van Emmen liggen uitgestrekte hoogveengebieden die lange tijd voor het uitgraven van turf zijn gebruikt. Het bedrijf Norit N.V. (later Purit B.V.) heeft nog tot 1992 turf uit dit gebied verwerkt voor haar producten. Daarna is het veengebied overgedragen aan Staatsbosbeheer, dat het plan opvatte het gebied zijn oorspronkelijke hoedanigheid terug te geven en er een natuurgebied van te maken. Dit zag Purit B.V. graag bekroond met een kunstwerk.
Er werd gekozen voor een monumentale granieten ‘stèle’ (gedenksteen) van Ulrich Rückriem.
Rückriem neemt in zijn werk het materiaal (natuursteen), en de oorspronkelijke eigenschappen hiervan, als uitgangspunt. ‘De Stèle’ kan in die zin als een metafoor worden opgevat voor de toekomst van het veengebied als natuurgebied. De kunstenaar houdt bij het bewerken altijd rekening met het karakter van het blok graniet zoals dat was toen hij het uit de groeve haalde. Hij houdt vast aan traditionele beeldhouwtechnieken waarbij de eigenschappen van de steensoort, de gebruikte werktuigen en eenvoudige bewerkingen als splijten en zagen essentieel zijn. Zijn werkwijze, die vaak hetzelfde is, bestaat hier uit het splijten van de steen door er gaten in te boren. De zes afzonderlijke delen voegde hij weer samen waardoor de steen in zijn oorspronkelijke vorm werd teruggebracht.
Bemiddelaarsrol
SKOR