Kunstwerken

Alfabetsculptuur

Alfabetsculptuur
Guy Rombouts en Monica Droste, Alfabetsculptuur (1990)
, Alfabetsculptuur (1990)
Alfabetsculptuur
Guy Rombouts en Monica Droste, Alfabetsculptuur (1990)
, Alfabetsculptuur (1990)
De Belgische kunstenaars Guy Rombouts en Monica Droste maakten in 1990 in opdracht van de stichting Stad en Stroom een alfabetsculptuur. Het kunstwerk was bestemd voor de manifestatie ‘Stad aan de Stroom’ in Antwerpen, maar werd omdat het niet op tijd af was nooit tentoongesteld. Om een mogelijke vernietiging te voorkomen werd gezocht naar een permanente plek voor het werk. Deze werd gevonden op een schoolplein in Diepenheim. Op een grote ovaalvorm werden daar, in het midden van het plein, 48 betonnen objecten van elk een meter hoog opgesteld binnen een grondplan dat de vorm heeft van een ruit. De verschillende volumes die deze ruit vormen zijn symmetrisch en gespiegeld ten opzichte van elkaar opgesteld.
De betonvormen zijn gebaseerd op de tekens van het door Rombouts en Droste ontwikkelde ‘Azart’-alfabet. Het Azart (A tot Z + ART) is een alternatief schrift dat werd gecreëerd als reactie op de lineaire, koele abstractie van ons eigen alfabet. Elke letter van ons alfabet plus de spatie wordt in het Azart geassocieerd met een eigen vorm en kleur. Zo trachten de kunstenaars de vorm en de inhoud van het woord dichter bij elkaar te brengen. Het werk van Rombouts en Droste is in principe altijd te ontcijferen – dat geldt voor de tekens onderling maar ook voor de figuur die zij gezamenlijke vormen in hun opstelling. Zo staat de ruitvorm in Diepenheim bijvoorbeeld voor de letter R (van ‘ruit’ maar ook van ‘Rombouts’). De meesten zullen hun werk echter als een puur vormelijk spel ervaren, zoals je dat lopend door de lettertuin in Diepenheim ook doet.
Bemiddelaarsrol
SKOR