Stappenplan

Uitvoering

Permanente kunstwerken

De uitvoeringsfase van een kunstopdracht is met name als het gaat om grotere objecten die lange tijd moeten meegaan een belangrijk onderdeel van het traject. Hier wordt meestal samengewerkt met andere uitvoerders (constructeurs, bronsgieters, technici) die delen van het kunstwerk maken. Deze bedrijven moeten aangestuurd worden, het proces en budget moet bewaakt worden en vaak moet dit proces ook worden ingepast in de bouw of gebiedsaanleg op de locatie. Kunstenaars zijn geen beroeps-aannemers en niet alle bedrijven en technici hebben ervaring met het uitvoeren van kunstwerken. Vaak is het nuttig een bedrijf te kiezen dat het project ziet als een interessante uitdaging en begrijpt dat dan misschien niet elk uur overtijd in rekening kan worden gebracht.

Sociale, conceptuele en tijdelijke projecten

Wanneer een kunstopdracht niet resulteert in een object, maar een meer immateriële vorm heeft, ziet de uitvoeringsfase er heel anders uit. Hier zal het meer gaan om organisatie en communicatie, bijvoorbeeld als er bijeenkomsten plaatsvinden met betrokkenen of publiek, bij wijze van vooronderzoek of als vorm van het uiteindelijke kunstwerk. Een opdracht kan ook resulteren in een happening of performance, zodat de uitvoering ervan meer lijkt op die van een film- of theaterproductie. Bij projecten die niet resulteren in een object zal vaak veel aandacht besteed worden aan de documentatie ervan, zodat de gebeurtenis niet vervliegt. Een publicatie, een film of een website zijn daarvoor geëigende vormen.

Manifestaties

Een andere beproefde vorm van kunstprojecten in de openbare ruimte is een tijdelijke manifestatie, waarbij veel reuring wordt veroorzaakt en veel publiek wordt getrokken. Hierbij worden meerdere kunstenaars betrokken, die verschillende soorten kunstwerken realiseren rondom één onderwerp – van objecten en constructies buiten tot films en performances. Bij dit soort projecten is de uitvoeringsfase met name een kwestie van organisatie, veel werk in korte tijd, waarbij meestal een team van productiemensen wordt samengesteld. Mensen die gespecialiseerd zijn in organisatie, opbouw, techniek, communicatie, educatie.