Stappenplan

Contracten

Toelichting

Voor dit onderdeel verwijzen we je door naar de informatie van de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten op de site van Cultuur-Ondernemen uit 2009. Deze is behoorlijk uitgebreid, en geeft zeer gedetailleerd aan waar je allemaal aandacht aan kan of moet besteden. Het document is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties uit het veld, waaronder Atelier Rijksbouwmeester en Kunst & Bedrijf.

Fases

Doorgaans is er bij kunstopdrachten sprake van drie contracten voor afzonderlijke fases: het schetsontwerp (hier staat het idee centraal, een eerste vertaling van opdracht naar beeld of proces), het definitief ontwerp (de uitwerking daarvan, een verwerking van het eerste commentaar en een vertaling naar de uitvoering), de uitvoering (afspraken over planning, budget, uit te besteden onderdelen, inpassing in de bouw). Elk contract gaat gepaard met een vergoeding, die een deel vormt van het totale honorarium voor de kunstenaar.

Ten onrechte bestaat soms de neiging om op de schetsfase te besparen om voor uitvoering meer budget over te houden, bijvoorbeeld door van een open call al een uitgewerkt voorstel te verwachten. Echter de bedrijfsvoering van kunstenaars kent minder marge dan die van architecten- en andere ontwerpbureaus.

Aspecten

In deze fase van een opdracht of kunstproject in de openbare ruimte is het goed om ook alvast te denken aan zaken als het vergunningentraject, de omgang met een noodzaak tot aanbesteden, de eventuele inpassing van het kunstwerk in het bestek van de bouw, de financiële flow (wie beheert het budget tijdens de uitvoering), het toekomstig onderhoud van het kunstwerk en hoe lang het kunstwerk mee moet gaan. Over niet alles hoeven harde afspraken te worden gemaakt, maar het is slim om op mogelijke haperingen in het proces te anticiperen.