Stappenplan

Communicatie

Communicatieplan

Bij kunstopdrachten, en met name bij grote kunstprojecten in de openbare ruimte, is een goede communicatie belangrijk. Dat geldt zowel voor de communicatie naar en tussen directe betrokkenen, als de communicatie naar buiten toe. Bij grotere kunstprojecten waarin speciale websites en campagnes worden gebruikt, wordt hiervoor altijd een apart communicatieplan gemaakt. Uiteraard wordt voor de uitvoering hiervan budget gereserveerd, en worden samenwerkingpartners en fondsen en andere financiers in alle uitingen steeds genoemd.

Deel van het proces

De communicatie bij kunstopdrachten is sterk verweven met het organiseren van draagvlak zoals dat eerder ter sprake kwam. Voor projecten waarin participatie een belangrijke rol speelt zal in een eerdere fase al begonnen worden met communicatie, bijvoorbeeld als het plan gereed is en bewoners voor het eerst betrokken gaan worden. Het kan ook voorkomen dat kunstenaars de communicatie van een project als onderdeel van de opdracht nemen, en bijvoorbeeld een website maken die het kunstwerk zichtbaar maakt en reacties opvangt.

Doel en middelen

Het project of kunstwerk is voor de meeste opdrachtgevers iets om op een positieve manier mee naar buiten te treden. Maar ook voor de kunstenaar is het belangrijk dat het kunstwerk aandacht krijgt en in de belangstelling staat. Kunstenaar en opdrachtgever kunnen elk hun eigen media en communicatiekanalen gebruiken, maar sommige dingen zijn praktisch om samen te doen: een mooie folder of publicatie, een serie goede foto’s, een heldere tekst. Rondom de plaatsing, oplevering of opening van het project wordt vaak de meeste communicatie naar buiten georganiseerd – als nieuwswaardig moment dat ook door de pers kan worden opgepakt.

Na de oplevering

Als eigenaar van het uiteindelijke kunstwerk, als dat een werk is wat langere tijd blijft staan, is het goed om het werk geregeld aandacht te geven in de communicatie. Direct bij de plaatsing roept het kunstwerk vaak veel reacties op, omdat het een verandering is in de omgeving van mensen en daarom opvalt. Daarna wordt het kunstwerk ‘gewoon’ en na een hele lange tijd soms zelfs onzichtbaar. Door het niet alleen letterlijk te onderhouden (met schoonmaak- en opknapbeurten), maar het steeds opnieuw aandacht te geven, kan het kunstwerk blijven functioneren.