Stappenplan

Betrokkenen

Expertise en vertegenwoordi­ging

Kunstopdrachten of kunstprojecten in de openbare ruimte worden meestal ontwikkeld in samenspraak met een groep mensen die vanuit hun verschillende expertises betrokken zijn. Naast de kunstenaar(s), een bemiddelaar en een vertegenwoordiger van de opdrachtgever zijn dat vaak mensen van de organisatie, de bouw en vertegenwoordigers van gebruikers of bewoners. Tijdens het proces van de kunstopdracht kan het nuttig zijn om een aantal partijen dichtbij te hebben. Dat heeft te maken met de besluitvorming, met een soepele uitvoering van het project, en ook met inspraak en vertegenwoordiging. Zie hiervoor ook Draagvlak.

Bijvoorbeeld

Wie er bij kunstopdrachten allemaal betrokken kunnen worden is het beste duidelijk te maken aan de hand van een concrete situatie, bijvoorbeeld een kunstopdracht bij de nieuwbouw van een ziekenhuis. Dan zitten aan tafel:

  • – de architect van de nieuwbouw
  • – iemand van gebouwbeheer of de facilitaire dienst van het ziekenhuis
  • – een vertegenwoordiging van patiënten en/of
  • – een vertegenwoordiger van het personeel (arts of verpleegkundige)
  • – een beslissingsbevoegde (directeur, hoofd, bestuursvoorzitter)
  • – de bemiddelaar

Deze mensen vertegenwoordigen allemaal posities die in het proces belangrijk zijn, of hebben achterbannen in het publiek of de doelgroep van het kunstwerk. Zo kan alles waar van tevoren rekening mee gehouden moet worden – praktische en inhoudelijke randvoorwaarden – al op tafel komen en meegegeven worden aan de gekozen kunstenaar(s).

Kunstcommissies

Bij bedrijfscollecties, gemeentes of in ziekenhuizen wordt vaak gewerkt met een kunstcommissie. Deze beslist over de aankopen van kunstwerken, en in voorkomende gevallen over de opdrachten aan kunstenaars. Het kan dus zijn dat een kunstcommissie min of meer samenvalt met de groep die bij de opdracht betrokken is, of dat er vanuit de kunstcommissie een vertegenwoordiger bij de kunstopdracht aanwezig is.