Stappenplan

Bemiddelaar

Wie is de bemiddelaar?

Een bemiddelaar is iemand die de verbinding kan maken tussen de wereld van de kunst en de wereld van de opdrachtgever. Meestal is het iemand die in eerste plaats verstand heeft van beeldende kunst, en bijvoorbeeld als kunstenaar of kunsthistoricus is opgeleid, eventueel met aanvullend een opleiding of werkervaring in cultuurorganisatie. Hij of zij heeft een breed netwerk onder kunstenaars, kunstinstellingen en uitvoeringsbedrijven en is op de hoogte van de financiering van dit soort projecten en het heersende beleid. Een bemiddelaar kan de soms langdurige en complexe processen van kunstopdrachten inschatten en begeleiden, en kan de verbinding maken tussen het inhoudelijke aspect en de praktische uitvoering.

Wat doet een bemiddelaar?

Bemiddelaars brengen twee werelden bij elkaar die doorgaans weinig met elkaar in aanraking komen. Over beeldende kunst bestaan veel meningen en veronderstellingen, maar het samenwerken met een kunstenaar is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Omgekeerd komen veel kunstenaars nooit direct in aanraking met het reilen en zeilen in een grote organisatie. Het inschatten en misschien doorbreken van de beelden die men van elkaar heeft is een belangrijke taak voor de bemiddelaar. De ontmoeting tussen beide werelden, die kijkjes achter de schermen, zijn voor beide partijen vaak een onverwacht leuke bijkomstigheid van een kunstopdracht.

De keuze voor een bemiddelaar

Welke bemiddelaar kies ik voor welk project? Omdat elke situatie anders is, elk kunstwerk nieuw is en vaak nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, is het begeleiden van kunstopdrachten bij uitstek maatwerk. Het kan zijn dat een situatie meer technische expertise vereist, of juist inhoudelijke. Of dat u iemand zoekt die ervaring heeft in een ongewoon proces, of bij een specifiek soort locatie. Het kan goed zijn om iemand te vinden die een complexe situatie makkelijk kan maken – maar bedenk ook dat een makkelijk proces niet altijd hoeft te resulteren in een geslaagd kunstwerk. Bij de bemiddelaarsprofielen kunt u zoeken naar een bemiddelaar voor een project.