Bemiddelaarsprofiel

Xanten advies en procesmanagement kunst en cultuur

GEO-METRIE, 2013.
Villa Vola.
Portaal (2013).
Bureau van Xanten specialiseert zich in de beleving en ervaring van de (buiten)ruimte. Hiervoor zet ik beeldende kunst en vormgeving in binnen andere sectoren zoals cultureel erfgoed, ruimtelijke ordening, stedenbouw, (landschaps-)architectuur, infrastructuur, economie, recreatie en educatie. Mijn uitdaging is kunst en vormgeving in de publieke ruimte betekenisvol te laten zijn voor opdrachtgever, kunstenaar/vormgever én publiek. Vanuit mijn kunsthistorische, communicatieve en educatieve achtergrond en mijn management- en bestuurlijke ervaring zoek ik binnen andere sectoren naar nieuwe contexten voor beeldende kunst en vormgeving. Wanneer een project of advies dit vraagt, werk ik samen met andere professionals.

Selectie kunstwerken