Bemiddelaarsprofiel

WISEGUYS, Urban Art Projects

OZEWA (2010). Fotografie door Marco Cops
Zonder titel (2009). Fotografie door Marco Cops
Purmerend Heartbeat (2009). Fotografie door Hans van Houwelingen
WISEGUYS is een flexibel samenwerkingsverband. Een drietal adviseurs-projectleiders vormt de kern. Op projectbasis worden visie, kennis en expertise gebundeld, zodat er gericht en efficiënt kan worden gewerkt.
 De communicatielijnen zijn kort, de overheadkosten laag. WISEGUYS heeft een zeer ruime praktijkervaring met het realiseren van projecten in het publieke domein. Als adviseur en project/productieleider is WISEGUYS sinds 2005 betrokken geweest bij tal van projecten op allerlei plaatsen en voor veel soorten opdrachtgevers. Naast het adviseren en begeleiden van projecten is WISEGUYS ook vooral pro-actief; op zoek naar en uitvoering geven aan projecten die een nieuwe invalshoek hebben en waar de kennis en het uitgebreide netwerk van WISEGUYS kan bijdragen tot uiteindelijke realisatie door de juiste partijen aan elkaar te verbinden of betrokkenheid van de juiste sponsors of stakeholders te koppelen aan specifieke projecten.

Selectie kunstwerken