Bemiddelaarsprofiel

Stroom Den Haag

Scaffold (2013).
Ballonnenkind (2013).
Eline Vere (2012).
Het kunst-in-de-openbare-ruimte beleid van Stroom Den Haag richt zich op de beeldende kunst in relatie tot de stedelijke omgeving. In dit kader initieert Stroom projecten, manifestaties, tentoonstellingen en lezingen. Ook denkt en handelt Stroom mee met derden over opdrachten, ontwikkelingen en theorievorming rondom dit onderwerp. Stroom streeft naar een open en flexibele mentaliteit, waarbij ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en denkbeelden, voor experiment en artistieke durf. De inspanningen op dit gebied hebben tot opmerkelijke en soms spraakmakende activiteiten geleid. Van nachtelijke excursies door de stad tot het tot stand komen van bewakingshuisjes voor fietsenstallingen, Cyprien Gaillard's bunkerproject Dunepark, de imposante tulpenvloer van Michael Lin in het Haagse stadhuis en een veelzijdig project over de zee en het daaraan gelegen havengebied.

Selectie kunstwerken