Bemiddelaarsprofiel

Sandra Spijkerman Teksten & Projecten Kunst & Cultuur

Groma/Romeinse landmeter, 2013. Fotografie door Sandra Spijkerman
Scatter (2013). Fotografie door Jeroen Doorenweerd
Wanneer is een kunstopdracht voor mij geslaagd? Als het een goed kunstwerk oplevert, liefst ook binnen het oeuvre van de kunstenaar. En als het kunstwerk goed functioneert op de locatie zelf. Daarnaast vind ik het van belang dat er sprake is van goed opdrachtgeverschap: de opdrachtgever geeft de kunstenaar de ruimte en ondersteunt op adequate wijze, de kunstenaar heeft oor voor de opdrachtgever zonder zich van zijn artistieke pad te laten brengen. In de ideale situatie zijn beide partijen positief en kritisch naar elkaar. Mijn rol als bemiddelaar is het om de juiste kunstenaar te vinden voor een specifieke locatie of opdracht. Daarbij probeer ik opdrachtgever en kunstenaar, regelmatig totaal verschillende werelden, bij elkaar te brengen en de verschillende talen die in die werelden gesproken worden te vertalen en op elkaar af te stemmen.

Selectie kunstwerken