Bemiddelaarsprofiel

Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte

Prorail Onderstation en Liander 10Kv Verdeelstation (2009). Fotografie door Paul Dijkstra
Hekwerk. Een kunstwerk voor het KNSM-eiland (1993). Fotografie door Henk de Vroom
Kunst bouwt mee aan de stad. Kunst bevordert de leefbaarheid, de levendigheid en de herkenbaarheid van de locatie, geeft het nieuwe stadsgebied, karakter en identiteit mee en creëert een sfeer waardoor mensen zich kunnen hechten. Per locatie en situatie wordt gezocht naar eigenzinnige en onverwachte oplossingen. Het uiteindelijke doel is kwalitatief bij te dragen aan hoogwaardige, fysieke ruimtes op basis van inhoudelijke en kunstzinnige kwaliteiten, die passen bij het gebied en er over veertig jaar nog steeds toe doen. Kunstenaars worden bij voorkeur in een vroeg stadium betrokken, zodat zij gelijke tred houden met de planvorming voor (nieuwe) deelgebieden, gebouwen, pleinen en zichtassen. Zo leveren ze vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan de stad.

Selectie kunstwerken