Bemiddelaarsprofiel

Peter van den Berk

Rond door recht (2012). Fotografie door Gerry van Roosmalen
Duizendjarig Woud (2014). Fotografie door Paul Roncken
2013 Aesopus-Sluisbrug. Fotografie door Gerry van Roosmalen
Naast mijn eigen kunstpraktijk ben ik in diverse gremia als adviseur beeldende kunst betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van kunst en kunstbeleid, zowel op conceptueel als beleidsmatig niveau, als wel in de uitvoering en technische realisatie. Sinds enkele jaren zijn mijn werkzaamheden op het gebied van adviseren en informeren sterk toegenomen. Geïnteresseerd in de relatie ‘kunst en openbare ruimte’ en ‘integratie en collectievorming van kunst in de openbare ruimte’ heb ik een substantiële bijdrage geleverd aan een groot aantal projecten. Vanaf concept tot ontwerp tot realisatie is er nadrukkelijk oog en oor voor proces en bij de voortgang betrokken personen en partijen. Opdrachten worden met autonome distantie en toegepaste effectiviteit uitgevoerd. De uitvoering van kunstbeleid bezit een inherent eigenzinnig karakter. Om een proces te doen slagen moeten dromen visies worden en visie werkelijkheid.

Selectie kunstwerken