Bemiddelaarsprofiel

Iris Dik, Advies & inhoudelijke coördinatie kunstprojecten

Hotel Rijswijk (2008).
Drijvende Vlonder (2010). Fotografie door Iris Dik
Lover voor Dudok (2011).
Mijn drijfveer is het toegankelijk maken van hoogwaardige kunst, en meer verbeelding brengen in de samenleving door verbindingen te leggen tussen kunst en kunstenaars en het publieke domein en haar gebruikers. In teksten, gesprekken en projecten. De bestaande kwaliteiten en potenties van plekken en mensen vormen het vertrekpunt. Ik werk als kunstadviseur, curator en programmeur aan gebiedsgerichte projecten in de publieke ruimte en projecten in en aan (semi) openbare gebouwen. Zowel tijdelijk als permanent. In samenwerking met gemeentelijke programma's, woningcorporaties, bedrijven en kunstinstellingen.

Selectie kunstwerken