Bemiddelaarsprofiel

Studio Vonk

Hoge Raad. Fotografie door Johannes Schwartz
Meer dan wij ervaren hebben is gebeurd. Fotografie door Gijs Frieling
Bigger Bang (2010). Fotografie door Peter Cox
Studio Vonk vindt goed opdrachtgeverschap in kunstprojecten essentieel. De keuze van de juiste kunstenaar en een goed opgestelde opdracht spelen hierbij een belangrijke rol. Studio Vonk heeft ruime ervaring met het realiseren van kunstprojecten in de publieke ruimte voor diverse opdrachtgevers zoals de Rijksoverheid, gemeentes en (bouw)bedrijven. Als adviseur en projectleider is Studio Vonk inzetbaar voor de conceptontwikkeling, kunstenaarsselecties en projectmanagement van permanente kunstwerken en tijdelijke interventies. Studio Vonk doet tevens aan fondsenwerving.

Selectie kunstwerken