Bemiddelaarsprofiel

Annelou Evelein Culturele Projecten

Chansons d'Eau (2013). Fotografie door Annelou Evelein
2011. Fotografie door Cees Keur
Design waterkruik en waterpomp (2013). Fotografie door Everybody Likes Penquins
Kunst en cultuur moeten voor een brede groep toegankelijk zijn. In mijn visie is samenwerken met bedrijven en organisaties buiten de culturele sector essentieel. Zonder aan kwaliteit in te boeten komen daardoor bijzondere projecten tot stand in de openbare ruimte die bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod, zoals kunstopdrachten, tentoonstellingen en festivals. Mijn ervaring is dat kunst mensen verbindt. Kunstenaars hebben de gave om scherp waar te nemen, te onderzoeken en te reflecteren en werpen vanuit hun verbeeldingskracht een verrassende blik op het vraagstuk van een opdrachtgever. Kunst schept op die manier nieuwe mogelijkheden binnen projecten. De ontstane kunstwerken probeer ik vervolgens toegankelijk te maken voor een brede doelgroep door het verhaal van de kunstenaar duidelijk te communiceren. De manier van presentatie is daarin essentieel. Iedereen kan de kunst vervolgens op eigen manier beleven. Mijn opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven en culturele instellingen.

Selectie kunstwerken