Bemiddelaarsprofiel

Annelies Dijkman

Proces Verbaal van het gebouw (2000). Fotografie door Frank van Epenhuysen
Dag & Nacht (2010). Fotografie door Marike Schuurman
Equilibrium (2005). Fotografie door John Kroes
Een goed kunstwerk komt tot stand door bevlogenheid en nieuwsgierigheid van alle betrokken partijen. Interesse in elkaars opvattingen, een open blik en enthousiasme zijn belangrijk bij een vruchtbare samenwerking. Ik adviseer vanuit mijn ervaring als kunstenaar, maar vanaf het begin tot aan de oplevering van het kunstwerk heb ik de rol van bemiddelaar. Daarbij horen visieontwikkeling, procesbegeleiding en praktische ondersteuning. Als adviseur heb ik in de loop der jaren voor veel verschillende opdrachtgevers gewerkt. Voor zowel diensten bij de centrale overheid als gemeentes. Dit heeft geleid tot een scala aan kunstwerken op zeer diverse locaties. Gemaakt voor de plek, met grote inzet van kunstenaar en opdrachtgever. Kunstwerken die onderdeel zijn geworden van het dagelijkse, openbare leven.

Selectie kunstwerken