Bemiddelaarsprofiel

Anne Reenders Kunst voor Kunstzaken

New Vet (2009).
Trechteren (2012).
Beeldende kunst is van toegevoegde waarde, omdat zij ons anders laat kijken, bewustwording genereert en betekenis toevoegt aan de wereld waarin wij leven. Ik ontwikkel op eigen initiatief en in opdracht van opdrachtgevers kunstprojecten die plaatsvinden buiten de muren van kunstinstellingen. Onder mijn klanten scharen zich overheidsinstellingen, woningbouwcorporaties, universiteiten, verenigingen en kunstenaars. De wens om meer culturele betekenis, beleving en kwaliteit aan een bepaalde plek of situatie toe te voegen, vertaal ik naar een voor opdrachtgever en kunstenaar werkbare opdrachtsituatie. Het creƫren van voldoende draagvlak tijdens het proces zie ik als een belangrijke taak. Als bemiddelaar hou ik de wensen van u als opdrachtgever en andere betrokkenen sterk in de gaten, zonder de autonomie van de kunstenaar en de rol van het publiek uit het oog te verliezen.

Selectie kunstwerken