Bemiddelaarsprofiel

Ankie Boomstra

Second Thought (2008). Fotografie door Harry Fierkens
N.NO.O.ZO.Z.ZW.W.NW.N. (2007). Fotografie door Harry Fierkens
Een kunstwerk moet uniek zijn voor een situatie of plek. Bij kunst in opdracht streef ik naar het hoogste artistieke resultaat, maar tegelijk ook naar een zorgvuldig proces en een goede ontvangst van het kunstwerk door de doelgroep. Het begint bij een scherp geformuleerde vraag: waarom kunst, hier, in deze situatie? Vervolgens bepalen we welke kunstvorm en welke kunstenaar. Beheersapecten zijn daarbij zeer belangrijk want niets zo erg als een kunstwerk dat er na verloop van tijd niet meer uitziet. Het gehele traject wordt gerealiseerd in goed overleg met de opdrachtgever cq. eigenaar, die vol trots de onthulling moet kunnen bijwonen. Naast zelfstandig ondernemer werk ik ook als opdrachtgever van kunstopdrachten namens het CBK Groningen (Gemeente Groningen).

Selectie kunstwerken