DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Zover

Tijdens de manifestatie ‘Panorama 2000’ werden door heel Utrecht kunstwerken geplaatst. De werken bevonden zich vooral op daken en hoge gebouwen en waren allemaal vanaf de domtoren te zien. Het schotelvormig object van Marc Ruygrok (1953) op het dak van het NS-hoofdkantoor, heeft daar een vaste plek gekregen. De rokende aluminium UFO balanceert op de rand van het dak alsof hij nog net op tijd een plek vond om te landen. Ruygrok had voorgesteld om tijdens de manifestatie vanaf de domtoren met behulp van monitoren en koptelefoons een online verbinding met de gestrande buitenaardse wezens te maken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ook zonder deze toevoeging is het een opvallend werk. Ruygrok maakt in zijn werk gebruik van geometrische vormen zoals de bol, de cirkel of de ellips. Ook deze schotelvorm gebruikte hij al eerder, in een ontwerp uit 1989 voor de gevangenis in Zwaag. Verder gebruikt Ruygrok in zijn werk vaak letters en korte woorden. Samen vormen ze zinnen die meerdere betekenissen kunnen hebben of die slaan op de context waarin ze geplaatst zijn. Voorbeelden daarvan zijn ‘SO GO ON’ in de luchthaven van Schiphol of ‘HEDEN’ aan in het buurtpark Spoorwijk in Den Haag. ‘Zover’ is in vergelijking met deze beelden meer verhalend. Ruygrok wilde bijvoorbeeld dat het luik van de UFO openstond zodat het werk niet enkel een dynamische vorm zou zijn. “Het lijkt wat lichtvoetig, comic-achtig,” zegt hij in een publicatie over zijn werk, “maar dat wij ons ermee bezighouden of er leven buiten onszelf is, dat is heel elementair, daar zijn we voortdurend mee bezig.”

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Zover

Kunstenaar(s): Marc Ruygrok
1999
Locatie(s): Hoofdgebouw III van de Nederlandse Spoorwegen ('De Inktpot'), Moreelsepark 1, Utrecht, Utrecht

Opdrachtgever: Centraal Museum, nu eigendom van de Nederlandse Spoorwegen
Bemiddelaar: Geen

Marc Ruygrok, Zover (1999)
Geen, Zover (1999)
Marc Ruygrok, Zover (1999)
Geen, Zover (1999)