DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Zoom In / Turn Around

Een 75 meter lange en twee meter hoge panoramafoto van het Spui bedekt een muur in de parkeerkelder van het stadhuis in Den Haag. Dit ongebruikelijke panorama, dat tot stand kwam door met een speciale (panorama)camera 820 graden in het rond te draaien, is van de kunstenaar Marin Kasimir (1957). Bij het maken ervan zoomde Kasimir in op de onderwerpen die hij op het Spui tegenkwam, met de nadruk op de mensen. Bovendien liet hij figuranten verschillende zaken naspelen die voor een stadhuis belangrijk zijn, zoals geboorte of huwelijk. Omdat de camera meerdere keren om zijn as kon draaien, lijkt het alsof een filmisch verloop van de tijd zichtbaar wordt gemaakt. Door meerdere malen dezelfde plek in beeld te brengen worden de verplaatsingen van de mensen in beeld gebracht en krijgt de drukte van het sociale leven op het Spui een extra dimensie. Details uit het panorama in Den Haag fungeren in het hele stadhuis als markering.
Veel van Kasimirs projecten vinden plaats in de openbare ruimte. Zo maakte hij voor het project ‘Kunstwegen’ een groot panorama, bestaande uit twee foto’s die hij in het midden met elkaar liet versmelten door een stippenpatroon in beide foto’s in het centrum op te blazen tot reusachtige bollen. In zijn panorama’s voegt Kasimir realiteit, digitale beeldmanipulatie en enscenering samen.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Stroom

Zoom In / Turn Around

Kunstenaar(s): Marin Kasimir
1995
Locatie(s): Parkeergarage Stadhuis, Spui 70, Den Haag, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Bemiddelaar: Stroom Den Haag

Marin Kasimir, Zoom In / Turn Around (1995)
Stroom Den Haag, Zoom In / Turn Around (1995)
Marin Kasimir, Zoom In / Turn Around (1995)
Stroom Den Haag, Zoom In / Turn Around (1995)