DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden)

Sinds 1984, toen de regeling zorg- en volksgezondheidsprojecten van kracht werd, zijn met name in psychiatrische instellingen door het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten diverse kunstprojecten gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de projecten van Liza May Post (1965) en Carlo Mistiaen (1965) voor de Geestgronden in Amstelveen. Voor de wachtruimte van de Geestgronden maakte Post een filmpje van drie minuten. De video laat een ruimte zien die bekleed is met Perzische tapijten. In deze ruimte bevinden zich mannen en vrouwen die een onbestemde choreografie uitvoeren, in kleding gemaakt van hetzelfde materiaal. De fotografische en filmische werken van Post hebben vaak het karakter van uiterst evocatieve filmstills of korte momentopnamen van situaties en handelingen met een sterk psychologische lading. Behalve de geheimzinnige, nauwelijks te definiëren handelingen van de personages dragen ook de gebruikte materialen van hun kleding bij aan dit effect. Mistiaen maakte voor dezelfde wachtruimte twee lange kabelbanen die in de vide boven de ruimte schijnbaar doelloos rondjes draaien. Aan de stalen kabels zijn lange stroken papier opgehangen waarop raadselachtige citaten staan van kunstenaars en schrijvers die in hun tijd als waanzinnig beschouwd werden. De stroken papier strijken langs een wasmand met witte lakens en een groot wit laken. Het is een even vreemd beeld als dat van Post. Toch zijn deze beelden juist hier erg op hun plaats omdat ze op een beeldende manier laten zien dat er geen vastgestelde norm bestaat voor wat ‘normaal gedrag’ is.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

SKOR

Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden)

Kunstenaar(s): Liza May Post, Carlo Mistiaen
1998
Locatie(s): De Geestgronden, Laan van de Helende Meesters 433, Amstelveen, Noord-Holland

Opdrachtgever: De Geestgronden (maakt deel uit van MFE de Amstelmere in Amstelveen)
Bemiddelaar: SKOR

Liza May Post, Zonder titel (1998)
SKOR, Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden) (1998)
Carlo Mistiaen, Zonder titel (1998)
SKOR, Zonder titel (twee kunstwerken in De Geestgronden) (1998)