DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Werkmanmonument (Der Baum)

Ter gelegenheid van het Werkmanjaar in 1995 werd aan de Heresingel in Groningen een gedenkteken voor kunstenaar en drukker Hendrik Nicolaas Werkman geplaatst. Vlak voor het einde van de oorlog werd Werkman door de Duitsers opgepakt en in de bossen van Bakkeveen gefusilleerd. Zijn schilderingen en drukwerk zijn voor Groningen van grote betekenis geweest. Het gedenkteken moest een eerbetoon worden dat recht doet aan zijn werk als kunstenaar en zijn principiële houding in de oorlog.
Beeldend kunstenaar en schrijver Armando (1929) ontwierp een enorme, geknotte bronzen boomstam. De robuuste, gekapte boom is hier een metafoor voor geweld en menselijk drama. Voor Armando is het beeld een symbool voor de strijd tegen vergetelheid. De gekapte boom symboliseert niet alleen de vroegtijdige beëindiging van een leven en kunstenaarschap, maar is ook een terugkerend thema in het oeuvre en denken van beide kunstenaars. De jeugdherinneringen van Armando aan de Tweede Wereldoorlog zijn een belangrijk element in zijn werk. Bijvoorbeeld zijn herinnering aan de bomen waar hij als kind in klom en die in de oorlog allemaal gekapt moesten worden. In zijn oeuvre keert de boom dan ook veelvuldig terug als onderdeel van het ‘schuldige landschap’: de schijnbaar vredige omgeving van voormalige oorlogsgebieden die zou moeten getuigen van het drama dat er heeft plaatsgevonden.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Centrum Beeldende Kunst Groningen

Werkmanmonument (Der Baum)

Kunstenaar(s): Armando
1995
Locatie(s): Heresingel, Groningen, Groningen

Opdrachtgever: Gemeente Groningen / Centrum Beeldende Kunst Groningen
Bemiddelaar: CBK Groningen

Armando, Werkmanmonument (Der Baum, 1995)
CBK Groningen, Werkmanmonument (Der Baum) (1995)
Armando, Werkmanmonument (Der Baum, 1995)
CBK Groningen, Werkmanmonument (Der Baum) (1995)