DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Vu-Dordt

Voor de gevel van het stadskantoor van de gemeente Dordrecht maakte Jeroen Doorenweerd (1962) ‘Vu-Dordt’, een kunstwerk gebaseerd op de vu-meters die bij versterkers en opnameapparatuur het geluidsniveau zichtbaar maken. Wat weet of ziet men eigenlijk van de kraamkamer waar alle plannen, ambities en ontwikkelingen voor de stad uitgebroed worden? Om de anonimiteit van de ambtelijke molen te doorbreken gaf het stadskantoor opdracht tot een kunstwerk dat de activiteiten in het gebouw moest verbeelden, zodat deze voor iedereen zichtbaar worden. Doorenweerd vertaalde deze opdracht op een zeer letterlijke wijze. Hij ontwierp twee reeksen uitvergrote LED’s die de voorbijgangers de actuele bezigheden in het kantoor tonen. Twee microfoons bij de entreebalie meten het geluidsniveau, dat vervolgens aan de buitenkant van het gebouw te zien is door een uitslag van de meters. Hoe meer geluid, des te hoger de rijen LED’s oplichten. Het geluid dat de microfoons registreren is tegelijkertijd ook buiten bij de ingang hoorbaar. Zo ontstaat een vervreemding in de ervaring van tijd en ruimte. Het geluid van de ruimte waar je naar op weg bent is al aanwezig terwijl je nog buiten bent, en het geluid van de plek waar je net geweest bent is nog hoorbaar terwijl je die ruimte al verlaten hebt.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Vu-Dordt

Kunstenaar(s): Jeroen Doorenweerd
2002
Locatie(s): Stadskantoor, Spuiboulevard 300, Dordrecht, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Bemiddelaar: Geen

Jeroen Doorenweerd, Vu-Dordt (2002)
Geen, Vu-Dordt (2002)
Jeroen Doorenweerd, Vu-Dordt (2002)
Geen, Vu-Dordt (2002)