DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Vragen en Antwoorden

Taal is bij uitstek het gereedschap van kunstenaar Milou van Ham (1964), want zoals ze zelf zegt: “Achter woorden gaat een fascinerende rijkdom van betekenissen, interpretaties, keuzen, structuren, vormen, afspraken en misverstanden schuil.” Haar ‘tekstbeelden’ zijn onder anderen te vinden op de lichtkrant voor het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, en bij scholen in Apeldoorn en Offenbeek. Van Ham stelt communicatie en de sociale context van het kunstwerk centraal. Dit is ook goed te zien in het werk dat ze maakte voor het Edison College, een middelbare school in Apeldoorn. De teksten die door het hele schoolgebouw zijn aangebracht hebben te maken met de leefwereld van de leerlingen. Voor de installatie legde zij alle twaalfhonderd scholieren een vragenlijst voor. De antwoorden op vragen als: “Wat is je voornaam? Wat houdt je de laatste twee, drie dagen het meest bezig? Waarover heb je het meest ruzie? Wie is je grote held of voorbeeld? Wat maakt je het meest onzeker? Wat maakt je het meest blij?” zijn (per vraag) achter elkaar weergegeven in tekstblokken op muren, deuren en ramen. Zo lees je in de kantine wat de leerlingen het liefst eten en staan op de raampartij van de hoofdingang de namen van alle leerlingen van de school in het jaar 2000 (toen het werk werd gerealiseerd). De kleur, het materiaal en de lettergrootte van de teksten werden afgestemd op de architectuur van de school en zijn per locatie verschillend.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Kunst en Bedrijf

Vragen en Antwoorden

Kunstenaar(s): Milou van Ham
2000
Locatie(s): Edison College, Waleweingaarde 103, Apeldoorn, Gelderland

Opdrachtgever: Edison College
Bemiddelaar: Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl

Milou van Ham, Vragen en Antwoorden (2000)
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Vragen en Antwoorden (2000)
Milou van Ham, Vragen en Antwoorden (2000)
Kunst en Bedrijf-Gabi Prechtl, Vragen en Antwoorden (2000)