DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


The Present Order

“De huidige orde is de wanorde van de toekomst, Saint-Just” staat te lezen op elf platte stenen in het gras voor het Van Abbemuseum in Eindhoven. De Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay (1925) plaatste deze Nederlandse versie van ‘The Present Order’ hier in 1986. Door het gebruik van tekst lijkt Finlays werk conceptueel. Maar in tegenstelling tot de suggestieve zinnen van bijvoorbeeld de conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner – onder meer te lezen in de nabijgelegen project ‘Rode Loper’– die slechts vraagtekens oproepen bij de toeschouwer, is Finlays tekst begrijpelijk. Finlay is in de eerste plaats poëet. Zijn werken kunnen gezien worden als een vorm van ‘concrete poëzie’, waarin zowel de woorden, als de vorm en de plaats van het werk betekenis hebben. Sinds eind jaren zestig grijpt Finlay in zijn werk terug op het begin van de moderne geschiedenis aan het eind van de achttiende eeuw en de idealen van de Franse revolutie. Een kenmerkend thema van de classicistische schilderkunst uit die tijd is de voorstellingen van een gelukzalig Arcadië, zoals Nicolas Poussin dat schilderde. Ook ‘The Present Order’ lijkt te verwijzen naar Arcadië, de achttiende eeuw, en de idee van een idyllische, vrije wereld. De klassiek vormgegeven letters en de gebrokkelde stenen versterken dit op een beeldende manier.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

The Present Order

Kunstenaar(s): Ian Hamilton Finlay
1986
Locatie(s): Vanwege de verbouwing van het Van Abbemuseum is 'The Present Order' verwijderd uit de museumtuin. Voor het werk wordt een nieuwe locatie gezocht.

Opdrachtgever: Aangekocht door Van Abbemuseum
Bemiddelaar: Geen

Ian Hamilton Finlay, The Present Order (1986)
Geen, The Present Order (1986)
Ian Hamilton Finlay, The Present Order (1986)
Geen, The Present Order (1986)