DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


The Lights

De titel ‘The Lights’ voor dit werk van Hans van Houwelingen (1957) dekt in alle eenvoud precies de lading. Het werk geeft simpelweg licht. Aan de bovenkant van de huizen rondom het Kerkplein liet Van Houwelingen zesendertig schijnwerpers monteren die ‘s avonds de Eusebiustoren verlichten. Het gele licht en de armaturen die in dezelfde richting staan, geven het plein een pittoresk aangezicht. Pittoresk zijn de schijnwerpers zelf echter allerminst. Ze zijn lomp vormgegeven en doen denken aan zoeklichten, die letterlijk hun licht laten schijnen over de historische betekenis van de locatie. De plek werd in de Tweede Wereldoorlog kapot gebombardeerd. Sindsdien is de stad van haar hart beroofd, al moest de weinig geslaagde wederopbouw uit de jaren vijftig daarin destijds verandering brengen. Van Houwelingens lichten kunnen daarom opgevat worden als een poging om de verbrokkelde situatie weer een kader van eenheid te bieden. Maar tegelijkertijd geeft van Houwelingen in dit werk ook een sociale analyse die in scherp contrast staat met de mythe van eenheid. De kerktoren liet ooit als baken van de gemeenschap zijn licht over haar burgers schijnen, maar Van Houwelingen draait dat gegeven om. Nu laten particuliere huizen hun licht schijnen op de kerk. De burger is in de geseculariseerde samenleving daarmee haar eigen baken geworden en creëert haar eigen, individuele licht.
Hans van Houwelingen heeft veel werken in de Nederlandse openbare ruimte op zijn naam staan waarin hij sociaal-maatschappelijke kwesties of de historie van de plek aan de orde stelt.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

The Lights

Kunstenaar(s): Hans van Houwelingen
1997
Locatie(s): Eusebiustoren, Kerkplein, Arnhem, Gelderland

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Bemiddelaar: Geen

Hans van Houwelingen, The Lights (1997)
Geen, The Lights (1997)
Hans van Houwelingen, The Lights (1997)
Geen, The Lights (1997)