DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Star Skid

Bij de grensovergang aan de N35/B54 tussen Enschede en Gronau is in 1999 het werk ‘Star Skid’ van Dennis Oppenheim (1938) gerealiseerd. Een reusachtige, vijfhoekige ster lijkt vlak naast de rijksweg in Nederland te zijn ingeslagen en in tweeën gebroken. Twee punten van de ster boorden zich meteen in de grond; de ander drie schoten door en trokken een diep, glinsterend spoor in het grasland alvorens 35 meter verder tot stilstand te komen op Duits grondgebied.
Oppenheim verwierf in de jaren zestig en zeventig wereldfaam met zijn land-art en performances. Hij behoorde tot de eerste kunstenaars die de beeldende kunst bevrijdden uit de omgeving van galerie en museum. Oppenheim onderzocht op verschillende manieren de fysieke en mentale krachten die nodig zijn voor de kunstproductie. Met een motorzaag zaagde hij jaarringen in het ijs, hooi werd in bepaalde patronen geoogst en met pigment tekende hij vlakken en cirkels op het land. Elke ingreep vergde een enorme fysieke inspanning en was binnen enkele dagen, of zelfs uren, weer uitgevlakt. Alleen videoregistraties en foto’s getuigen van de arbeid.
In 1977 ontwierp Oppenheim ‘Star Skid’ voor een onbestemde locatie in het westen van de Verenigde Staten. Een ster uit beton landde op de aarde na een glinsterend remspoor (skid) van glasscherven te hebben getrokken. Het werk ziet er op de vergeelde luchtfoto-montages uit 1977 bijzonder charmant uit. Maar het blijft een klein raadsel waarom de Stichting Kunst en Cultuur Overijssel dit werk twintig jaar later heeft willen uitvoeren.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Stichting Kunst en Cultuur Overijssel

Star Skid

Kunstenaar(s): Dennis Oppenheim
2000
Locatie(s): De Nederlands-Duitse grens ter hoogte van de A35 / B54 bij Enschede / Gronau, Overijssel

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Bemiddelaar:

Dennis Oppenheim, Star Skid (2000)
, Star Skid (2000)
Dennis Oppenheim, Star Skid (2000)
, Star Skid (2000)