DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Qwertz

Langs de Westersingel, ter hoogte van de Eendrachtsweg, liggen vijf langgerekte pastelkleurige vormen in het gras. De vreemde, reusachtige cocons op het schuine grasveld wekken de indruk dat ze elk moment in het water kunnen rollen. Deze beelden van de Oostenrijkse kunstenaar Franz West (1946) zijn bedoeld om in gebruik te nemen. West zoekt met zijn kunst steeds naar interactie met het publiek. Net als bij omgevallen boomstammen (waar ze enigszins op lijken) kun je op deze beelden van beschilderd aluminium zitten of ertegenaan leunen. In het midden van de jaren zeventig maakte hij de zogenaamde ‘Paßstücke’, werken die alleen door een actieve rol van de beschouwer tot hun recht kwamen. De kunstenaar wil dat zijn objecten niet enkel worden bekeken, maar ook worden aangeraakt of opgetild. De ‘Paßstücke’ zijn objecten van polyester, gips of papier-maché die op het lichaam te dragen zijn, zij het op een nogal oncomfortabele manier, waardoor de drager automatisch een onnatuurlijke houding aanneemt. Hiermee wil West de bezoeker bewust maken van de relatie tussen mens en omgeving. Het ontwerp voor ‘Qwertz’ is gebaseerd op het werk ‘Sitzwuste’ dat West in 2000 maakte, en waarvan vorm en titel associaties oproepen met worsten. Aanvankelijk wilde de Rotterdamse Commissie Internationale Beelden Collectie de ‘Sitzwuste’ aankopen, maar West stelde voor om vijf nieuwe werken te maken, waarvan hij de kleuren op de omgeving zou afstemmen. De titel ‘Qwertz’ verwijst naar de eerste zes letters links bovenaan op een Duits toetsenbord.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

Qwertz

Kunstenaar(s): Franz West
2001
Locatie(s): Westersingel, Rotterdam, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Bemiddelaar:

Franz West, Qwertz (2001)
, Qwertz (2001)