DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Polder Peil

Naar aanleiding van het 200 jarige bestaan van KMWP in 2009 heeft CBK Zeeland de opdracht gekregen een land art project te realiseren in de polder. De keuze uit een vijftal internationale kunstenaars viel op Michael Beutler.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Curator en gehele proces begeleiding over 7 jaren. Met de overdracht op 25 april 2014

Polder Peil

Kunstenaar(s): Michael Beutler
2014
Locatie(s): de Wilhelminapolder (bij Goes)

Opdrachtgever: Koninklijke Maatschap de Wilheliminapolder
Bemiddelaar: CBK Zeeland

Michael Beutler, Polder Peil (2014)
Wilhelminapolder

Fotografie door: Kathrin Ginsberg

CBK Zeeland, Polder Peil (2014)
Michael Beutler, Polder Peil (2014)
Wilhelminapolder

Fotografie door: Kathrin Ginsberg

CBK Zeeland, Polder Peil (2014)

Theo Tegelaers

Het weidse landschap van de Zeeuwse Wilhelminapolder is het decor van het grootste landschapskunstwerk van Europa. De Duitse kunstenaar Michael Beutler maakte negen reusachtige bolvormige sculpturen die verspreid werden over 1700 hectare land ten noorden van Goes – een lappendeken van landbouwgrond, wegen, dijken en kreken. Het werk gaat over de mens in het omringende landschap.

Tegelaers legt uit hoe de betonnen sculpturen betekenis geven aan het polderlandschap: “Iedere sculptuur bestaat uit twee bollen die op elkaar gestapeld zijn. Het is als een soort horizon, alsof de zon spiegelt in de zee. Maar omdat het landschap niet overal gelijk is, worden de bollen van boven en van onder afgesneden, afhankelijk van de hoogte van het landschap ten opzichte van het NAP. Zo markeert Polder Peil de hoogteverschillen in het polderland.”

Als curator van dit project is Tegelaers nauw betrokken geweest bij dit project. “Het was een lange rit. Er is lang gezocht naar financiering, maar ook naar een aannemer die de sculpturen kon installeren. Eindelijk wordt dit voorjaar, op 27 april, in een speciale tour het werk gepresenteerd,” vertelt Tegelaers. “Grote producties als deze worden niet vaak meer gerealiseerd. Er is geen vanzelfsprekendheid meer van een budget. Daardoor wordt het bij kunst in de openbare ruimte nu veel meer gezocht in samenwerking. Mensen die ook een bepaald werk willen realiseren, en op basis daarvan projecten aangaan.”

Het gaat over specifiek landschap en eenvoudige vormen die iets industrieels of futuristische hebben maar toch vrij makkelijk in het landschap opgaan. Daarbij wordt de wijze waarop het werk gemaakt wordt, hier het gieten van beton in een mal, ook steeds betekenisvoller voor kunst zelf. “We zien dit werk als een vernieuwing binnen het idee van land art.”