DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Gevelproject

Een wildgroei van oude vloerplanken, genesteld tegen de gevel van een huis in de Haagse wijk Transvaal. De massieve sculptuur dringt het gebouw binnen, waar het, als een woest in elkaar getimmerd bouwwerk en onafhankelijke structuur de binnenruimten beheerst. Deze ingreep van de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata vormde in 2002 de aftrap van het langlopende ‘Gevelproject’, een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek. Deze tijdelijke organisatie opereerde in Transvaal en stelde zich tot doel de herstructurering van de wijk inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Elke tijdelijke uitvalsbasis voor organisatie en kunstenaars kreeg, ten behoeve van de herkenbaarheid, via het gevelobject een eigen gezicht en wekte de nieuwsgierigheid van omwonenden.
Marjolijn Dijkman en Wouter Osterholt richtten zich op de historie van Transvaal en haar huidige etnische samenstelling. In hun gevelinstallatie ‘Segment XVII, Patrimonium’ (2004) combineerden ze sobere, christelijke teksten met de vormgeving van exotische reclameborden uit de buurt. De felrode futuristische unit projectiescherm van Michiel Voet en Jeroen Bisscheroux refereerde aan de nieuwe architectuur in Transvaal. ‘Jack, External Unit’ (2005) was een aan de gevel geklonken uitbouw en verenigde twee functies: de binnenruimte fungeerde als werkruimte annex uitkijkpost voor één persoon, de buitenzijde toonde een projectiescherm gericht naar de passanten op straat. Het toonde het programma ‘OpTV’, waarin maatschappelijke vraagstukken aan bod kwamen, zoals stedenbouwkundige vernieuwing en maatschappelijke controle.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Mobiel projectbureau OpTrek

Gevelproject

Kunstenaar(s): Michiel Voet, Jeroen Bisscheroux, Marjolijn Dijkman, Tatsurou Bashi, Tadashi Kawamata, Wouter Osterholt
2002
Locatie(s): Transvaalbuurt, Den Haag, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Mobiel projectbureau OpTrek
Bemiddelaar: Optrek Transvaal


Optrek Transvaal , Gevelproject (2002)

Optrek Transvaal , Gevelproject (2002)