DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Op Hoogte Gedacht

Ter bescherming van het karakteristieke Groninger landschap met de kerktoren als beeldbepalend element, is de Stichting Oude Groninger Kerken actief. In het verlengde van het project Kerken in het groen, dat voorziet in het herstel en restauratie van vijftig oude kerkhoven, was samenwerking gezocht met SKOR en de Provincie Groningen om de beleving van deze historische kerkhoven te verbinden met een eigentijdse waarde. Voor het verbijzonderen van een aantal kerkhoven zijn uiteindelijk, op voorspraak van een adviescommissie, negen kunstenaars geselecteerd die gekoppeld zijn aan acht locaties.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Op Hoogte Gedacht is ontstaan in opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken en in nauwe samenwerking met SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.

Op Hoogte Gedacht is mede mogelijk gemaakt dankzij een inhoudelijke en financiële bijdrage van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. Het project is tevens ondersteund met financiële bijdragen van Prins Bernhardt Cultuurfonds, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, VSB Fonds, Stichting DELA Fonds, JM Fonds Bouwfonds, Cultuurfonds Provincie Groningen.

Op Hoogte Gedacht

Kunstenaar(s): Paul Perry, Stanley Brouwn, JCJ Vanderheyden, Jan Kuipers, Pieter Laurens Mol, Meschac Gaba, Huang Yong Ping
2012
Locatie(s): Zuurdijk, Woltersum, Wittewierum, Obergum, Wierhuizen, Vierhuizen

Opdrachtgever: Stichting Oude Groninger Kerken, SKOR
Bemiddelaar: clousailors

Huang Yong Ping, Inkstone or Protective Stone (2010)
Vierhuizen

Fotografie door: John Stoel

Met dank aan: SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, herkomst foto: SKOR Archief, Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie

clousailors, Op Hoogte Gedacht (2012)
Meshac Gaba, 2009
Wierhuizen

Fotografie door: John Stoel

Met dank aan: SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, herkomst foto: SKOR Archief, Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie

clousailors, Op Hoogte Gedacht (2012)

Govert Grosfeld

Op uitnodiging van SKOR heeft Brouwn zijn ideeën over bewustzijn van tijd en ruimte verwerkt in het kunstproject Op Hoogte Gedacht (2006) op het Groningse platteland. Stichting Oude Groninger Kerken had zich ingezet voor de restauratie van oude kerken en omringende kerkhoven. Ze liggen in een landschap van wierdedorpen, kerktorens, lange smalle wegen en omgeploegde akkers. Om de beleving van deze historische kerkhoven te verbinden met een eigentijdse waarde, werd een aantal kunstenaars uitgekozen die elk op eigen wijze ingingen op de specifieke functie en betekenis van een van de kerkhoven. “Je werd uitgenodigd om een pelgrimstocht langs deze verlaten kerkhoven te maken. Zoals vroeger de pelgrims langs relikwieën van heiligen gingen, zo zouden de moderne pelgrims langs de overblijfselen van ons cultureel erfgoed gaan. Een herinnering aan het menselijk verblijf in tijd en ruimte,” vertelt Grosfeld. 

Brouwn viel voor het kerkje van Zuurdijk. “Hij had dit kerkhofje uitgekozen omdat het zo vlak langs de doorgaande weg lag. Dit vond hij een interessant gegeven van de plek; dat de voorbijgangers en de mensen die daar begraven lagen zich zo vlak bij elkaar bevonden.” De kunstenaar schreef een kort tekstje over de doden op het kerkhof en de afstanden die zij in het leven op aarde aflegden. Hij plaatst ze hiermee in het grotere geheel van de geschiedenis van de mensheid. “Het bordje confronteert je met mensen voor wie tijd en ruimte niet meer bestaan.” 

Plaquette op buitenmuur van de kerk van Zuurdijk:

De totale afstand gedurende hun leven lopend afgelegd door elk van de mensen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, is een deel van de totale afstand lopend door de mens op aarde afgelegd tot op dit moment.

De doden hebben hun sporen achtergelaten: zijn vereeuwigd in het logboek van het verleden van de mensheid.