DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam

Het Oostelijk Havengebied Amsterdam is van 1987 t/m 2004 getransformeerd van haven naar woongebied. Voorafgaand aan het bouwen, was de kunst al onderdeel van de stedenbouwkundige studies. Het Werkverband Kunst IJ-as werd opgericht en was pionier geweest in het omzetten van deze integrale aanpak naar visie, proces, beleid, inhoud, keuze kunstenaars, financiering en uitvoering. Dit was een nieuwe benadering van kunst-in-opdracht dan toen gebruikelijk. Voorop stond dat de kunstwerken een sterke binding hadden met de architecturale en sociale context en een vernieuwende bijdrage waren aan het oeuvre van de gekozen kunstenaars.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

Tijdens stedenbouwkundige planontwikkeling OHG onderzoek doen en visie ontwikkelen op de bijdrage van kunst. Ontwikkelen van nieuw beleid ten aanzien van opdrachtgeversschap, budgetvorming, plan van aanpak en uitvoering. Per deelgebied thematiek voor kunst beschrijven, geschikte kunstenaars voorstellen en kunstenaars begeleiden t/m oplevering. Per kunstproject opdrachtbrieven en begrotingen opstellen, projecten financierbaar maken, opleverings-, overdracht-, onderhouds- en auteursrechtencontracten opstellen. Externe co-financiering vinden bij private partijen en subsidies aanvragen bij kunstfondsen. Publiciteit verzorgen en publicaties maken.

Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam

Kunstenaar(s): Per Kirkeby, Joep van Lieshout, Berend Strik, Gerrit Kouwenaar-Kees Nieuwenhuijzen, Willem Oorebeek, Mark Hosking, Frank Mandersloot, Mark Manders, Narcisse Tordoir, Jouke Kleerebezem, Norman Dillworth, Arno van der Mark, Juan Munoz, Piet Dieleman, Claudia Kölgen, Ton Slits, Rombouts en Droste, Huibert Groenendijk
2004
Locatie(s): Oostelijk Havengebied Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Bemiddelaar: Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte

Narcisse Tordoir, Hekwerk. Een kunstwerk voor het KNSM-eiland (1993)
KNSM-eiland, Oostelijk Havengebied, Amsterdam

Fotografie door: Henk de Vroom

Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte, Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam (2004)
Frank Mandersloot, Voor de Bijen (2004)
Halte Rietlandpark, Oostelijk Havengebied, Amsterdam

Fotografie door: Henk de Vroom

Henk de Vroom Kunst en Publieke Ruimte, Oost Kunst. Kunst Oostelijk Havengebied Amsterdam (2004)