DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Mnemopolis

Als gevolg van gemeentelijke herindelingen is het dorp Lent sinds 1 januari 1998 niet langer onderdeel van de gemeente Elst maar ondergebracht bij de gemeente Nijmegen. Elst wilde dit historische moment destijds op gepaste wijze markeren en besloot de Lentse bevolking in de vorm van een kunstwerk een afscheidscadeau te schenken. De gemeente verstrekte de opdracht aan Raoul Teulings, die vervolgens inwoners van Lent uitnodigde om afbeeldingen en voorwerpen met een bijzondere herinneringswaarde bij hem in te leveren. Teulings selecteerde zeventien van dergelijke herinneringen en maakte van elke herinnering een afbeelding op een grenspaal in de vorm van een paddestoel. De zeventien grenspalen met de ovaalvormige afbeeldingen vormen samen ‘Mnepolis (‘dorp van herinnering’) en werden geplaatst op zeventien locaties verspreid langs de noordelijke grens van Lent. Mentale en geografische geschiedenis gaan in de vorm van deze grensmarkering met elkaar een verbond aan.
De gang van zaken rondom de totstandkoming van dit ‘dorp van herinnering’ in de openbare ruimte is tekenend voor de jaren negentig. De historische en sociaal-maatschappelijke achtergrond van een locatie is steeds belangrijker geworden als uitgangspunt voor kunst in de openbare ruimte. Kunstenaars, op zoek naar een nieuw engagement buiten de muren van het museum, verzinnen nieuwe strategieën om het lokale publiek bij kunst te betrekken.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Mnemopolis

Kunstenaar(s): Raoul Teulings
1998
Locatie(s): Zeventien locaties verspreid langs de noordelijke grens van Lent, Gelderland

Opdrachtgever: Gemeente Elst
Bemiddelaar: Geen

Raoul Teulings, Mnemopolis (1998)
Geen, Mnemopolis (1998)
Raoul Teulings, Mnemopolis (1998)
Geen, Mnemopolis (1998)