DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Lust for Life

Niet minder dan honderdduizend ledlampjes had kunstenaar Giny Vos (1959) nodig voor haar werk ‘Lust for Life’. Op de lichtschacht van de toren van het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden krioelen onafgebroken rode, gele, groene en blauwe lichtjes door elkaar heen. Net als levende organismen onder een microscoop botsen ze, stoten ze elkaar af, achtervolgt de een de ander en vermenigvuldigen ze zich. Ze komen tot leven en sterven weer af in een eeuwig voortdurende dans. Vos ging voor haar computergestuurde kunstwerk te werk als een wetenschapper. Ze gaf het de vorm van het Victoriameer in Oost-Afrika, de bewegingen van de lichtgevende organismen baseerde ze op die van met het blote oog niet zichtbare beestjes in Nederlands slootwater.
‘Als het goed is, dan is wat ik maak onlosmakelijk verbonden met de omgeving waar het staat’, zegt Giny Vos over het maken van kunst voor de openbare ruimte. Dat Vos voornamelijk werkt met ingewikkelde nieuwe media-technieken staat volgens haar de toegankelijkheid van het werk niet in de weg. Sterker nog, het technische aspect van haar kunstwerken zorgt er juist voor dat de gebruikers van de openbare ruimte hun omgeving op een andere, nieuwe manier ervaren. Beweging, licht en communicatie zijn daarbij de sleutelwoorden, omdat het voornamelijk die elementen zijn die een belangrijke rol spelen in de openbare ruimte. Ze zorgen voor die ‘onlosmakelijke verbondenheid’ met de omgeving. Vos’ werk voegt iets toe aan de openbare ruimte, maar is tegelijkertijd zo vanzelfsprekend dat het opgaat in diezelfde ruimte.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Lust for Life

Kunstenaar(s): Giny Vos
2000
Locatie(s): Museum Naturalis, Leiden, Zuid-Holland

Opdrachtgever: Museum Naturalis
Bemiddelaar: Geen

Giny Vos, Lust for Life (2000)
Geen, Lust for Life (2000)
Giny Vos, Lust for Life (2000)
Geen, Lust for Life (2000)