DHAPS  (Digital Helpdesk Art & Public Space) is een digitale helpdesk voor opdrachtgeverschap van kunst in de publieke ruimte, ontwikkeld door Kenniscentrum LAPS van de Gerrit Rietveld Academie. DHAPS bevat praktische informatie in de vorm van een stappenplan. Hierin wordt uitgelegd en geïllustreerd hoe een kunstproject in opdracht tot stand komt en wat daarbij de mogelijkheden en valkuilen zijn. Ook biedt DHAPS een database waar opdrachtgevers professionele bemiddelaars van kunstprojecten in de publieke ruimte kunnen vinden. Daarnaast toont DHAPS een groot aantal voorbeelden van geslaagde kunstprojecten in Nederland. Uiteindelijk wil DHAPS een breed kennisplatform zijn voor kunst in de publieke ruimte in Nederland. Zo wil het een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van kunst in opdracht.

De urgentie voor een website voor de opdrachtgeving van kunst in de publieke ruimte is hoog. Institutionele kennisplatforms op dit gebied, zoals SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en veel CBK’s, zijn opgeheven of wegbezuinigd. Hierdoor is er versnippering ontstaan in het veld van kunst en de publieke ruimte. Nederland heeft een rijke traditie als het gaat om openbaar toegankelijke kunstprojecten. DHAPS wil opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars helpen bij de totstandkoming van nieuwe projecten, met een eenvoudig te raadplegen website met informatie over standaardprocedures, profielen van bemiddelaars en projecten.

Op dit moment is Kenniscentrum LAPS (Lectoraat Art & Public Space) van de Gerrit Rietveld Academie bezig met het verder ontwikkelen van DHAPS 2.0. Deze versie van de website zal dezelfde praktische informatie bevatten over kunst in de publieke ruimte en zal tevens een platform zijn voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars om met elkaar in contact te treden en in discussie te gaan over kunst in de publieke ruimte.

In de projectenmap kunt u kunstprojecten vinden die in de publieke ruimte in Nederland zijn gerealiseerd. De map bestaat uit projecten die zijn gecoördineerd door professionele bemiddelaars, in opdracht zijn verricht door verschillende soorten opdrachtgevers of te vinden zijn in het archief van SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte. U kunt in de projectenmap onder andere zoeken op type project, type opdrachtgever, titel project, kunstenaar, jaartal, plaats en nog veel meer.

In de database met bemidde­laars kunnen vooral opdracht­­gevers, maar ook andere geïnteres­­seerden, profielen vinden van profes­sionele bemidde­laars van kunst­­projecten in de publieke ruimte.
De profielen bestaan uit de contact­­gegevens van de bemidde­laars en statements, waarin ze duidelijk maken wat zij opdracht­­gevers kunnen bieden. Daarbij tonen de bemiddelaars kunst­­projecten die zij in de publieke ruimte hebben gerealiseerd of in de nabije toekomst zullen afronden.

In het stappen­plan wordt uitgelegd hoe een kunsproject in de publieke ruimte tot stand komt en wat daarbij de mogelijk­heden en val­kuilen zijn. Deze hand­leiding is met name bedoeld voor opdracht­gevers, maar informeert verder iedereen die belang­stelling heeft. Ze heeft de vorm van een stappen­plan, door de tijd heen, waarbij geen strakke volgorde geldt. Elke stap staat voor een onderdeel, dat ergens in het proces een plek moet krijgen. En omdat het kunst­werk en de specifieke situatie altijd nieuw zijn, wordt elk project en elk proces ook ter plekke vorm gegeven.

Blog

29 . 3 . 2016
'Een beeldenpark in de winter'

Routes

Ontdek kunst in openbare ruimte en kies een van de routes van onze experts.


Lago, de Plas

Wat is de rol van een beeldend kunstenaar in een nieuwe woonwijk? Moet hij van alles organiseren en sterk aanwezig zijn of moet hij ver van de bewoners staan en zich nauwelijks laten zien? Korsten koos voor een combinatie van die twee ‘modellen’ verpakt in een ondoorzichtig, procesmatig project.
Aan de rand van de nieuwe Zwolse buurt Milligen verscheen een hermetisch afgesloten tent. Hier zou een Italiaanse kunstenaar, Luis Listoni genaamd, tijdelijk werken aan een kunstwerk. Niemand zag de man ooit zijn tent uit- of ingaan. Intussen werden de Milligers bestookt met enquêtes, en werden ze gevraagd persoonlijke voorwerpen in te leveren voor de kunstenaar, die hij kon gebruiken bij zijn kunstwerk. Iedereen leefde toe naar de dag dat de tent zou opengaan.
Toen het zover was, bleek zich daarbinnen niets anders te bevinden dan een geluidsinstallatie, waaruit de stem van Luis Listoni kwam, die zowel de bewoners en het gemeentebestuur alsook de rol van de kunstenaar zelf belachelijk maakte. Wat niemand wist, was dat het project nog niet af was en dat Korsten met een team van kunstenaars, technici en cameramensen een film aan het opnemen was over het fictieve verblijf van Luis Listoni (een anagram voor illusionist), waarin zij de non-fictieve reacties van de wijkbewoners door het verzonnen verhaal heen vlocht. Op behendige wijze liet Korsten feit en fictie met elkaar versmelten, zodat de film enigszins een overzicht geeft van de gebeurtenissen in de wijk, en anderzijds een op zichzelf staande verhaallijn vormt binnen het kunstwerk.

Beschrijving Bemiddelaarsrol

-

Lago, de Plas

Kunstenaar(s): Saskia Korsten
2004
Locatie(s): Milligen aan de plas, wijk Stadshagen, Zwolle Overijssel

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Bemiddelaar: Geen

Saskia Korsten, Lago, de Plas (2004)
Geen, Lago, de Plas (2004)